Vi på Toldboden er veldig lei oss for den belastningen vi har påført våre gjester i forbindelse med utbruddet i helgen. Dette ble en erfaring vi gjerne skulle vært foruten. Det skal være trygt å være gjester hos oss. Vi vil nå se på hvordan vi kan sørge for enda bedre smittevern og rutiner slik at dette ikke skjer igjen. Vi har opprettet kontakt med Ålesund kommune, for å ta en gjennomgang av våre smitteverntiltak og interne rutiner, for å finne ut hva som gikk galt denne helgen.

 

Ifølge forskriften skal serveringsstedet sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand. Vi har tilrettelagt for avstand ved å plassere bord og stoler slik at man kunne holde minimum 1 meter avstand. Men det var en utfordring at gjester flyttet på bord og stoler. Flere ganger måtte vårt personell flytte stoler og bord tilbake der de egentlig skulle stå. Vi har et felles ansvar for å følge smittevernreglene, og vi er helt avhengige av et godt samarbeid med gjestene for at vi skal få dette til. Vi skal lære av denne hendelsen, og se på hvordan vi kan håndtere dette bedre fremover, og hva vårt personell kan gjøre for å utøve enda bedre kontroll, og ytterligere forsterke håndteringen av gjester som ikke holder avstand.

 

Ålesund kommune har vært veldig bevisst på at skjenkestedene skal drive lovlig, og har i tillegg til flere digitale møter vært rundt på samtlige steder for å bistå med forståelse av regelverk. Også på Toldboden. Vi har et godt samarbeid med Ålesund kommune, som har gjennomført flere kontroller hos oss. Hittil har man ikke fått så mye som en anmerkning, noe som ble tolket dit hen at vi drev ihht forskrift og lovverk. Men, erfaringene fra helgen viser at vi må ta en grundig gjennomgang av våre rutiner. Vi er veldig opptatt av å bidra til at dette ikke skal skje andre eller oss selv igjen.

 

Vi vil takke for all støtte, og våre tanker går til alle som er rammet av det nåværende utbruddet.